Skip to main content

Pri akých problémoch je vhodné užívať CBD?

Kanabidiol bežne známy ako CBD je jedna z aktívnych látok, ktoré sa nachádzajú v rastlinách konope. Do dnešnej doby bolo objavených viac ako 100 týchto aktívnych látok a vedecký výskum sa hýbe pomerne rýchlo. Existuje celé spektrum problémov (fyzických i psychických), ktoré je možné riešiť prostredníctvom produktov s obsahom CBD. Dnes vám predstavíme najčastejšie skloňované zdravotné problémy, ktoré dokážu byť úspešne riešené prostredníctvom CBD.

Tíšenie bolesti

Používanie marihuany na tíšenie bolesti nie je ničím novým. Výskumy naznačujú, že marihuana bola používaná na úľavu od bolesti už v roku 2 900 pred naším letopočtom (a predpokladá sa, že i oveľa skôr). Náš organizmus produkuje endokanaboidy, ktoré sa viažu na receptory nachádzajúce sa v nervovej sústave. Endokanaboidy patria medzi neurotansmitery. CBD dokáže s týmito neurotransmitermi interagovať, viazať sa na špecifické receptory spoločne vytvárajúce endokanaboidný systém, a tak tíšiť chronickú bolesť.

Štúdie, ktoré boli v tomto smere vykonané, sa zameriavali na zvieracie modely a bolo dokázané, že užívanie CBD pomáhalo napríklad tlmiť prejavy bolesti po chirurgickom zákroku. Rovnaké výsledky boli zistené i pri tlmení bolesti pri artritíde alebo skleróze multiplex. 

Liečba neurologických porúch

V súčasnosti sa výskum CBD točí predovšetkým okolo jeho vplyvu na neurologické ochorenia. Priaznivé výsledky boli dokázané predovšetkým v kontexte roztrúsenej sklerózy a epilepsie. Medzi najznámejší liek využívajúci CBD patrí peronálny sprej Sativex (okrem CBD obsahuje i THC). Jeho výsledky hovoria, že Sativex znižuje svalové kŕče až u 75% pacientov trpiacich diagnózou skleróza multiplex (štúdia bola vykonávaná na pacientoch, ktorí boli rezistentní na bežne používané lieky).

Podobne zameraná štúdia bola vykonávaná i na pacientoch s epilepsiou. V tomto ohľade došlo po podávaní CBD produktov k zníženiu frekvencie záchvatov v mediáne 36,67%. Výskumy účinkov CBD na neurologické poruchy stále pokračujú. Zaujímavosťou je napríklad zlepšenie kvality spánku u pacientov, ktorí trpia Parkinsonovou chorobou. V prípade zvieracích modelov zas dochádza k tlmeniu zápalov vedúcich k neurodegeneratívnym zmenám, ktoré môžu vyústiť až do prepuknutia Alzheimerovej choroby.

Znižovanie výskytu akné

Pre mnohých je akné predovšetkým kožným a estetickým problémom. Niektoré formy môžu však prerásť do závažných zápalových ochorení, ktoré výrazne znižujú kvalitu života. Kozmetické produkty s obsahom CBD sú v tomto smere mimoriadne populárne. CBD olej sa vyznačuje protizápalovými vlastnosťami, ktoré pomáhajú redukovať tvorbu zápalov a pokožke poskytujú nevyhnutnú starostlivosť. Rovnako CBD pomáha znižovať produkciu kožného mazu, ktorý upcháva póry a stojí za výskytom odolných foriem akné.

V tomto smere bola prevedená i vedecká štúdia, ktorá sa zaoberala priamym vplyvom CBD na pleťové bunky. Podľa jej záverov CBD zabraňuje pleťovým bunkám produkovať nadmerné množstvo kožného mazu. Rovnako zabraňuje aktivácii cytokínov – látok, ktoré sú zodpovedné za vznik zápalov.

Pomáha znižovať pocity úzkosti i bojovať proti depresii

Úzkostné stavy a depresia sa radia predovšetkým medzi duševné poruchy. V podstatnej miere však ovplyvňujú i fyzické zdravie a celkovú kvalitu života. WHO označila depresiu za najčastejšiu príčinu prepuknutia ochorení. Existujú i konvenčné produkty, ktoré pomáhajú bojovať proti depresii a úzkosti. Problémom sú však ich vedľajšie účinky, ako je apatia, spavosť, sexuálna dysfunkcia či časté migrény a bolesti hlavy.

Je dokázané, že CBD pomáha redukovať stavy depresie i úzkosti. Už v minulosti sa produkty CBD dokonca používali ako prostriedok na liečbu nespavosti po traumatickom zážitku. Predpokladá sa, že CBD dokáže ovplyvňovať pocity úzkosti a depresiu, pretože priamo v mozgu pôsobí na receptory pre serotonín. Serotonín je (rovnako ako endokanaboidy) neurotransmiter. Je zodpovedný za ovplyvnenie nálady i za sociálne správanie. Dnes sa predpokladá, že CBD by mohlo byť účinné i pre pacientov trpiacich schizofréniou či inými duševnými poruchami.

Podpora kardiovaskulárnej sústavy

Ochorenia srdca a ciev patria v Európe medzi jedny z najčastejších príčin predčasného úmrtia. Výskumy CBD v tomto smere sa zamerali napríklad na znižovanie krvného tlaku u mužov, ktorí užívali každý deň 600 mg CBD oleja. Vysoký krvný tlak sa považuje za jeden z rizikových faktorov vedúcich k ochoreniam srdca a ciev. Ďalšia štúdia sa zamerala už priamo na antioxidačné účinky CBD, ktoré sú spojené i s upokojujúcimi účinkami (vysvetlené v bode, ktorý sa zaoberá znižovaním pocitov úzkosti a depresie).

CBD dokáže v prípade zvieracích modelov tlmiť zápalové procesy a ovplyvňovať i bunkovú smrť. Oba procesy sa považujú za rizikové faktory pri rozvoji ochorení kardiovaskulárnej sústavy.

Prevencia cukrovky

Cukrovka II. typu patrí medzi populačné ochorenia. Súvisí s nezdravým a hektickým životným štýlom, jej spúšťačom ale môže byť i zápal. V tomto smere CBD dosahuje opäť výsledky, i keď najmä v spojitosti so zvieracími modelmi. U myší pomáha znižovať nielen zápal, ale redukuje výskyt cukrovky až o 56%.

Pomáha tlmiť dopady chemoterapie a zároveň pôsobí proti nádorovému bujneniu

CBD je vyhľadávaným prostriedkom predovšetkým u pacientov s rakovinou, ktorým nezaberajú bežne dostupné lieky proti bolesti. Okrem bolesti však dochádza i k tlmeniu vracania a nevoľnosti, ktoré sú s chemoterapiou spojené. CBD dokáže nielen tlmiť prejavy chemoterapie, ale zároveň pôsobí i proti rastu nádorov. Zatiaľ nebol objavený presný mechanizmus, ale bolo dokázané, že v prípade rakoviny prsníka, CBD indukuje u rakovinových buniek bunkovú smrť.