Skip to main content

Čo je to CBD?

Označenie CBD sa vzťahuje na látku s názvom kanabidiol, ktorá sa za bežných okolností nachádza v rastlinách konope. Rastliny konope sú mimoriadne bohaté na biologicky aktívne látky so širokým spektrom účinkov. Na druhej strane však boli po desaťročia mylne považované za omamné látky. CBD sa nevyznačuje psychotropnými účinkami, ktoré by boli pre bežných užívateľov nebezpečné. Práve naopak, dokáže zlepšiť zdravotný stav pacientov trpiacich chronickými i akútnymi ochoreniami. Za tieto vlastnosti vďačí svojej schopnosti reagovať a interagovať s receptormi nachádzajúcich sa na bunkách ľudského organizmu. CBD pozitívny ovplyvňuje fyzické i psychické zdravie ľudí. Jeho postupné schvaľovanie prebieha naprieč celým svetom a nové zákony sú postavené na výsledkoch vedeckých štúdií, ktoré sa postupne objavujú už od roku 2018.

História CBD

Pravdou je, že CBD a vlastnosti konope nie sú v histórii ľudskej civilizácie ničím novým. Dnešné štúdie prichádzajú s informáciami, že konope sa začalo pestovať už 8 000 rokov pred našim letopočtom. Dnes by bolo možné povedať, že patrí medzi jednu z najstarších kultivovaných rastlín. Prvé pokusy s CBD sa dokonca objavili už v 19. storočí, z ktorého pochádzajú i prvé informácie o chemických látkach nachádzajúcich sa v konope. Moderná veda však kanabidiol objavila a úspešne izolovala až v roku 1940. Po tomto kroku sa mohlo pristúpiť k ďalším objavom na poli biologicky aktívnych látok v konope. V dnešnej dobe patrí medzi jednu zo 130 aktívnych látok, ktoré boli v rastlinách konope objavené a vyznačujú sa účinkami na ľudský organizmus.

CBD sa v rastlinách konope vyskytuje spolu s THC, ktoré má psychotropné účinky na ľudský organizmus a vďaka ktorému sa i CBD dostalo neprávom na zoznam zakázaných látok. Napriek tomu, že z chemického hľadiska sú si látky THC a CBD mimoriadne podobné, pri užití CBD nedochádza k stimulácii rovnakých kanabinoidných receptorov. Stimulácia týchto receptorov je priamo zodpovedná za psychotropný efekt.

Na druhej strane však bolo objavené, že CBD nielen nestimuluje tieto receptory, ale zároveň pôsobí ako inhibítor účinkov, ktoré sú spájané s THC. Dnes vieme, že v rastlinách konope (v ich extraktoch, ktoré sú využívané) sa nachádza až 40% CBD. Už v roku 2018 sa začali objavovať vedecké štúdie, ktoré podporovali a dokladovali pozitívne účinky CBD na ľudský organizmus. V roku 2019 výskum pokročil a začal zahŕňať i účinky CBD na psychické zdravie jedincov. Dnes je CBD látkou, ktorá je mnohými svetovými vládami schválená a je možné ju využívať v oblasti kozmetiky alebo medicíny.

Obavy z CBD a účinky na ľudský organizmus

Napriek pozitívnym účinkom CBD na zdravie sa mnohí obávali rovnakých účinkov ako v prípade THC. Po poznaní biochemickej štruktúry CBD a preskúmanie stimulácie rôznych receptorov bolo odhalené, že CBD neovplyvňuje rovnaké receptory ako THC. Okrem toho je CBD používané na lekárske účely získavané z kvetov a púčikov konope, ktoré sa vyznačujú nízkym obsahom samotného THC.

Ako vzniká CBD v konope?

CBD vzniká prostredníctvom rovnakých biochemických reakcií ako THC. V poslednom kroku celého cyklu, ktorý zahŕňa množstvo zložitých zlúčenín sa však CBD-karboxylová kyselina mení miesto na THCA na CBDA. Za bežných okolností pri izbovej teplote je CBD pevná kryštalická látka bez farby.

Mnoho ľudí sa obáva premeny CBD na THC. Táto premena je možná v bázickom prostredí alebo počas procesu, ktorý nazývame pyrolýza. Pyrolýza je proces, ktorý si mnohí nesprávne spájajú so samotným horením. Počas pyrolýzy však musí byť zamedzený prístup vzduchu. Počas bežného horenia, ktoré zahŕňa napríklad i fajčenie, však k pyrolýze nedochádza, pretože nie je zamedzený prístup kyslíku. V tom prípade nedochádza ani k premene CBD na THC.

Ako funguje CBD?

Aktivita CBD je založená na rovnakom princípe ako aktivita ostatných chemických látok nachádzajúcich sa v rastlinách konope. CBD sa viaže na špecifické receptory, ktoré sa nachádzajú roztrúsené v celom našom organizme. Je však potrebné poznamenať, že CBD sa viaže na rozličné receptory, ktoré ovplyvňujú odlišné pochody v ľudskom organizme. To je jeden z dôvodov, prečo je mimoriadne náročné študovať jeho vplyv a celkové účinky.

Podľa dnešných vedeckých zistení vieme, že všetky receptory (na ktoré sa CBD v organizme viaže) spoločne vytvárajú sieť, ktorú nazývame endokanaboidný systém a označujeme ECS. Endokanaboidný systém ovplyvňuje v našom tele hneď niekoľko sústav, medzi ktoré patrí imunitný systém, pamäť, motorické funkcie a dokonca dokáže ovplyvniť i náladu a celkové vnímanie bolesti. Jeho hlavná úloha však spočíva v udržaní vnútornej rovnováhy, ktorá je označovaná ako homeostáza.

Rovnováha v organizme môže byť narušená priebehom rozličných dejov – vplyvom baktérií a vírusov, zápalom alebo dokonca i stresom. Endokanaboidný systém dokáže ovplyvniť tieto procesy a opäť vrátiť organizmus do stavy rovnováhy, ktorá je nevyhnutná pre správne fungovanie fyzického i psychického zdravia.

Rovnako však endokanaboidný systém figuruje i v mnohých iných dejoch, ktoré napríklad zahŕňajú:

  • Ovplyvňovanie pevnosti kostí
  • Metabolizmus glukózy
  • Pevnosť čriev a celkový výkon tráviacej sústavy
  • Energetickú bilanciu nášho organizmu

Dnešné vedecké výskumy sa zhodujú, že pri nedostatočnej funkcii ECS vznikajú patologické stavy. Ovplyvňovanie ECS prostredníctvom CBD hrá významnú úlohu pri liečbe akútnych i chronických ochorení. V niektorých prípadoch CBD nepotlačuje len príznaky, ale prispieva k ich úplnému odzneniu.