Skip to main content

Druhy CBD

Okrem rôznych produktov, medzi ktoré zaraďujeme oleje, kozmetiku či výživové doplnky, poznáme i rôzne druhy samotného CBD. Dnes sa podrobne zameriame na najznámejšie z nich, pretože konopný priemysel patrí v súčasnej dobe medzi jeden z najrýchlejšie rastúcich priemyslov na svete. Momentálne prebieha rozsiahla legalizácia produktov s CBD, ktoré ich sprístupňujú širokým vrstvám ľudí. Na Slovensku sa na novele, ktorá mala vyňať CBD produkty z kategórie omamných látok, pracovalo a už v decembri 2020 bolo CBD legalizované. Najznámejším druhom je CBD olej, ktorý je momentálne dostupný hneď v niekoľkých prevedeniach. Medzi tie najčastejšie patria:

 • Full spectrum CBD olej
 • Broad spectrum CBD olej
 • Konopný extrakt
 • Izolát

Tieto produkty sa medzi sebou líšia v obsahu látok i technologickými postupmi, ktoré sú pri ich výrobe použité. Stretnúť sa môžeme i s rôznymi koncentráciami CBD oleja. Koncentrácia sa pohybuje od 2% až do 30% - percento označuje hmotnosť CBD ku celkovej hmotnosti oleja, ktorý je často riedený napríklad kokosovým olejom.

Full spectrum CBD olej

Rastliny konope sú známe pre svoj vysoký obsah aktívnych fytochemikálií. Do tejto skupiny môžeme okrem známych kanabinoidov zaradiť i terpény a flavonoidy, ktoré patria medzi silné rastlinné antioxidanty. Full spectrum CBD olej stavia na tom, že pri svojom spracovaní prechádza minimálnou rafináciou. Vďaka šetrnému postupu a spracovaniu ostáva väčšina biologicky aktívnych látok zachovaná a skutočne sa do oleja dostane.

Veľmi často sa napríklad v prípade full spectrum CBD olejov stretávame i s označením celá rastlina. To znamená, že na prípravu oleja bola použitá celá rastlina konope. Použitie všetkých častí rastliny zaručuje, že sa do výsledného produktu dostanú všetky biologicky aktívne látky a to i v pomeroch, v ktorých sa v rastline konope bežne vyskytujú. Samozrejme, v produkte sa pravdepodobne bude nachádzať i určitý obsah THC. Je potrebné však spomenúť, že CBD je prirodzeným inhibítorom účinkov THC a v rastlinách, ktoré sa na prípravu CBD oleja používajú, sa nachádza naozaj minimálne obsah THC (často menší ako 0,2%).

Výhody full spectrum CBD olejov:

 • Obsahujú viac druhov kanabinoidov, terpénov a flavonoidov
 • Ich efekt na zdravie je v tomto prípade väčší, pretože obsahujú viac rozdielnych látok
 • Sú účinnejšie pri liečbe zápalov
 • Terpény dokážu organizmu tiež priniesť zdravotné benefity
 • Obsiahnuté flavonoidy patri medzi silné rastlinné antioxidanty

Broad spectrum CBD olej

Produkty označené ako broad spectrum sa vyznačujú nulovým obsahom THC. Na druhej strane si však produkt v sebe stále zachováva určitý obsah terpénov a flavonoidov, ktoré sa vyznačujú priaznivými účinkami na ľudský organizmus. Pri spracovaní rastlina konope prechádza hneď niekoľkými metódami, ktorých cieľom je vyextrahovať biologicky aktívne látky. Tieto metódy sú v mnohých prípadoch založené na použití CO2 a nechávajú vzniknúť extraktom, o ktorých bude reč v nasledujúcom bode.

Extrakty môžu v mnohých prípadoch prechádzať ďalším spracovaním a rafináciou, ktorá necháva vzniknúť izolátom. V mnohých prípadoch sa spotrebitelia stretávajú s klamlivou reklamou, ktorej cieľom je nalákať na full spectrum produkty s vysokým obsahom CBD v porovnaní s ostatnými kanabinoidmi. Vtedy je na mieste žiadať výsledky laboratórnych analýz, ktoré hovoria jasným jazykom.

Výhody broad spectrum CBD olejov:

 • Neobsahuje THC (0% THC)
 • V ich zložení je stále zachovaný určitý podiel flavonoidov a terpénov

Extrakt

Veľmi často dochádza ku zamieňaniu termínov konopný olej a CBD olej. Hoci sú obe získavané z rovnakej rastliny, nejedná sa o rovnakú látku. Extrakt (konopný olej) sa vyznačuje vysokým podielom THC (niektoré zdroje dokonca uvádzajú obsah až 40%) a pomerne malým obsahom CBD (približne 15%).

Izolát

Produkty, ktoré označujeme ako izolát, sa vyznačujú len čistým obsahom CBD. V prípade izolátu prebehla izolácia samotných molekúl CBD, takže produkt neobsahuje žiadne ďalšie chemické látky pochádzajúce z konope (nulový obsah THC, terpénov i flavonoidov). Tieto produkty sa spoliehajú len na silu CBD, ktorý je za bežných podmienok pevnou kryštalickou látkou bez farby. V prípade izolátu často dochádza k miešaniu s inými olejmi (napríklad s kokosovým olejom). Týmto spôsobom sa vyrábajú napríklad tinktúry, masti či kozmetika.

Nano CBD

Posledná z kategórií sa nenachádza v našom rozdelení, pretože patrí medzi pomerne nové spôsoby, ako upravovať CBD. V prípade Nano CBD netvorí základ olej, ale voda. Táto forma stavia predovšetkým na tom, že viac ako 70% ľudského organizmu tvorí voda (toto percento závisí od fyziologického stavu organizmu, od veku a množstva ďalších faktorov). Základ CBD na vodnej báze má pomôcť organizmu lepšie využiť aktívne látky, ktoré sa v CBD za bežných okolností vyskytujú.

Cieľom je zlepšiť vstrebateľnosť i biologické využitie organizmom.  Mnohí výrobcovia pripisujú tejto forme až desaťkrát väčšiu účinnosť v porovnaní s bežným CBD olejom. Obsiahnuté nano častice sú malé a tak sa lepšie dostanú až do samotných buniek. Zároveň sa tejto forme pripisuje i väčšia ochrana molekúl CBD oleja pred degradáciou. Doterajšie zdroje popisujú, že v prípade Nano CBD oleja je možné využiť až o 80% viac aktívnych látok.

Momentálne sa nedá s istotou povedať, ktorá forma CBD je tou najlepšou. Pravdou je, že každý organizmus je iný a je potrebné zvážiť i rozdielny metabolizmus. Výskumy na tomto poli ešte stále prebiehajú a je potrebné počkať na relevantné výsledky.