Skip to main content

Dávkovanie CBD pri rôznych problémoch

CBD je v poslednom období nielen predmetom mnohých debát. Zamerali sa naň i vedecké výskumy, ktoré objavili jeho účinky na ľudský organizmus. Nepochybnou výhodou CBD je jeho bezpečnosť a fakt, že sa nevyznačuje účinkami ovplyvňujúcimi vnímanie. Zároveň je potrebné podotknúť, že jeho užívanie je individuálne. Dnes sme sa zamerali na dávkovanie CBD naprieč rôznymi zdravotnými problémami.

Neexistuje univerzálna dávka

Rozdielny metabolizmus i zdravotné komplikácie hrajú významnú úlohu pri určovaní dávky. Vedecké štúdie, ktoré využívajú skúmanie ľudí i zvieracích modelov, vo väčšine prípadov pracujú s dávkou pohybujúcou sa od 20 mg až po 1 500 mg denne. Výskumy zaoberajúce sa vplyvom CBD na zdravie človeka v dnešnej dobe ešte stále prebiehajú. Z toho dôvodu nie je možné určiť jednoznačnú dávku v prípade každého zdravotného problému. Môžeme však pracovať s údajmi, ktoré odporúčanú dávku ovplyvňujú. Medzi tieto faktory patria:

 • Telesná váha
 • Telesná výška
 • Koncentrácia CBD (v produktoch, ktoré plánujete užívať)
 • Typ CBD (full spectrum, broad spectrum, izolát)
 • Zdravotný stav (zahrňuje i zdravotný problém, ktorý plánujete s CBD riešiť)
 • Fyziologický stav organizmu

Pred začatím užívania CBD sa oplatí poradiť so svojím všeobecným lekárom. Znalosť svojho zdravotného stavu môže v podstatnej miere uľahčiť stanovenie konkrétnej dávky. Ak vám lekár stanoví dávku, neprekračujte ju. V prípade, že sa nemáte s kým poradiť, je vhodné začať s najnižšou stanovenou dávkou, s ktorou počítajú i vedecké štúdie – 20 mg denne. Silné bolesti alebo závažný zdravotný stav vyžadujú silnejšiu dávku. Začať môžete už so 40 mg denne, ale ak pri tejto dávke cítite nepohodu, dávku znížte na minimum.

Pri najnižšej dávke nemusíte cítiť žiadnu zmenu, a preto je vhodné svoju dennú dávku každý týždeň zvyšovať o 5 mg až do chvíle, kedy skutočne nepocítite, že dávka je vo vašom prípade účinná a pomáha vám riešiť zdravotný problém. Vždy však nechajte svojmu organizmu minimálne 7 dní, aby si na dávku zvykol. Na začiatku je náročné presne sledovať svoj zdravotný stav. Odporúča sa zapisovať si nielen denné dávky, ale navyše i pokrok v oblasti liečby komplikácií.

Ako stanoviť individuálne dávkovanie CBD produktov?

V prípade výživových doplnkov, ktoré sú vo forme tabliet je jednoduché určiť, koľko je potrebné si vziať. Túto informáciu podáva nápis na zadnej strane. Iná situácia nastáva už pri olejoch, ktoré na obale obsahujú len informáciu o celkovom množstve CBD oleja vo fľaši. Ak využívate oleje s kvapkadlom, situácia nemusí byť až taká náročná, ako sa na prvý pohľad zdá.

Jedna kvapka predstavuje približne 0,05 ml. V tom prípade 10 ml fľaša CBD oleja obsahuje 200 kvapiek. V celej fľaši je obsah CBD 1 000 mg a v jednej kvapke sa bude nachádzať 5 mg CBD. Pre prijatie minimálnej dávky budú teda potrebné 4 kvapky takého produktu. Nezabudnite však, že pravdepodobne nebudete prijímať len čistý CBD olej. V jeho prípade dochádza ku riedeniu rôznymi rastlinnými olejmi (najčastejšie kokosovým). Tento fakt je do počítania minimálnej dávky zarátať.

Vždy je vhodné poradiť sa so svojím všeobecným lekárom, ale dôveryhodné zdroje a štúdie dokázali, že CBD nemá negatívny dopad na organizmus ani v prípade, že užívate najvyššiu dennú dávku (1 500 mg denne). Oplatí sa však mať na pozore, ak spolu s CBD užívate i ďalšie lieky na chronické alebo akútne ochorenia. Vždy je potrebné zistiť, či nemôže dôjsť ku kontraindikácii.

Rozdielne zdravotné problémy s rozdielnym dávkovaním

Viac CBD oleja nemusí vždy znamenať dosiahnutie lepších výsledkov. Dôkazom je napríklad štúdia, ktorá bola realizovaná v roku 2018. Počas nej bolo pozorované znižovanie úzkostlivých stavov po podaní CBD oleja. Skutočné výsledky dosiahla skupina, ktorej bolo podaných 300 mg CBD oleja. Skupiny, ktorým boli podávané dávky 150 mg a 600 mg, dosiahli v redukcii úzkostných stavov len mierne zlepšenie.

Medzi potencionálne negatívne účinky, ktoré sú jasným znamením, že vaša denná dávka je vysoká, patria:

 • Únava
 • Zmena chuti
 • Klesanie či naopak stúpanie hmotnosti
 • Hnačka
 • Podráždenosť a závraty
 • Nevoľnosť

Metabolizmus CBD v tele

Metabolizmus liekov sa v našom organizme odohráva nielen v črevách, ale i pečeni. Za premenu liečiv je zodpovedná skupina enzýmov CYP450. Niektoré látky dokážu činnosť týchto enzýmov zrýchliť či naopak spomaliť. Skupiny CYP450 je zodpovedná i za metabolizmus kanabinoidov spolu s CBD. Za priamy metabolizmus CBD je zodpovedný enzým s označením CYP3A4. Tak ako CYP3A4 ovplyvňuje (metabolizuje) CBD, tak i CBD ovplyvňuje funkciu samotného enzýmu. Podieľa sa na spomalení jeho funkcie. Z toho dôvodu nemôže dochádzať k účinnému metabolizmu liekov, ktoré užívate spolu s CBD. Situácia sa však môže i otočiť a práve ostatné užívané lieky môžu zabraňovať účinnému metabolizmu CBD.

Práve z tohto dôvodu je potrebné zvyšovať dávku pri rôznych problémoch postupne. Ak vo vaše telo metabolizuje lieky pomaly (a to je pomerne častý stav) alebo naopak rýchlo, môžete si príliš silnou dávkou privodiť vedľajšie účinky. V tomto prípade je najlepšie poradiť sa s lekárom o nastavení dávky alebo začať s najnižšou.

Rovnako je vhodné informovať sa o liekoch, ktoré pravidelne užívate a o tom, aký efekt majú na váš metabolizmus. Tieto informácie vám môžu v mnohom pomôcť. Užívanú dávku zvyšujte vždy postupne a ak užívate CBD vo forme tabliet neprekračujte odporúčanú dávku ani vtedy, ak si náhodou tablety zabudnete pár dní vziať.