Skip to main content

CBD na Slovensku

V súčasnosti bolo Slovensko jedným z posledných štátov Európskej únie, ktorý nepovolil užívanie CBD. Napriek tomu, že CBD je odporúčanou látkou, ktorá dokáže zmierniť ochorenia, ako je skleróza multiplex, epilepsia alebo dopady chemoterapie na organizmus, CBD nebolo povolené ani v oblasti kozmetického priemyslu, ani v oblasti vedy a liečby. Táto situácia by sa však vďaka novele zákona mala v priebehu nasledujúcich rokov zmeniť.

Ako dokáže CBD pomôcť pacientom pri odhalení závažného ochorenia?

CBD je látka, ktorá už dnes vyniká – pacientom pomáha pri fyzických prejavoch ich ochorení, zároveň je však nápomocná i pri liečbe depresií a tlmení úzkostí, ktoré s diagnostikovaním mnohých závažných ochorení súvisia. CBD bolo zaradené medzi látky s omamnými a psychotropnými účinkami a nebolo možné ho na území Slovenskej republiky šíriť. Táto situácia bola ošetrená zákonom 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch. CBD bolo do tejto skupiny látok zaradené ešte v roku 2011 a až do decembra 2020 sa situácia nezmenila.

Pacienti, ktorí potrebujú napríklad CBD olej, využívali nákup tejto látky v našich susedných štátoch. Česká republika i Rakúsku povolili CBD v oblastiach vedy a kozmetického priemyslu. Na území Slovenka sa na tento krok čakalo, ale už v dnešnej dobe sa Slovensko pohybuje vpred a pracuje na zmene.

I samotná Európska únia vydala odporúčanie, aby ku legalizácii CBD došlo vo všetkých členských štátoch. Generálny advokát Evgeni Tanchev vydal stanovisko, podľa ktorého nie je možné, aby akýkoľvek z členských štátov Európskej únie zakazoval dovoz produktov s obsahom CBD na svoje územie. Vzhľadom na to, že Slovenská republika bola posledným štátom, ktorého zákony klasifikovali CBD medzi omamné látky, predstavovalo toto stanovisko problém.

Problémy so schválením CBD

V minulosti sa už vyskytlo niekoľko pokusov CBD legalizovať i na území Slovenska. Problémom je, že tieto pokusy boli v mnohých prípadoch zamieňané s pokusom o legalizáciu samotnej marihuany a následne boli zamietnuté. Kanabinoidy (medzi ktoré patrí i samotné CBD) sa v marihuane naozaj nachádzajú a extrahujú sa z nej. Do tejto skupiny patrí približne 130 chemických látok vrátane neslávne známeho THC. THC sa však ako jediný spomedzi kanabinoidov vyznačuje psychotropnými účinkami. Na získavanie CBD je však dnes používané priemyselné konope, ktoré obsahuje THC vo veľmi nízkych dávkach.

Novela zákona Ministerstva zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva pripravilo novelu zákona 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch. Podľa slov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky CBD a ostatné kanabinoidy (s výnimkou vyššie spomínaného THC, ktoré sa ako jediná látka z tejto skupiny vyznačuje psychotropnými účinkami) nemajú podľa odborníkov a vedeckých štúdií žiadny negatívny a omamný vplyv na psychiku užívateľov. Práve naopak, sú mimoriadne nápomocné pri samotnom liečení.

V novele zákona sú presne identifikované i doteraz známe kanabinoidy:

 • CBD (Cannabidiol)
 • CBDA (Cannabidiol–Acid)
 • CBDV (Cannabidivarin)
 • CBDVA (Cannabidivarin-Acid)
 • CBC (Cannabichromene)
 • CBG (Cannabigerol)
 • CBGA (Cannabigerol-Acid)
 • CBN (Cannabinol)
 • CBNV (Cannabinovarin)
 • D9-THC (Delta-9 Tetrahydrocannabinol)
 • D8-THC (Delta-8 Tetrahydrocannabinol)
 • THCA (Tetrahydrocannabinol-Acid)
 • THCV (Tetrahydrocannabivarin)
 • THCVA (Tetrahydrocannabivarin-Acid)

Na stranu legalizácie CBD sa prikláňajú i odborné štúdie, ktoré v tomto smere podopierajú doterajšie domnienky faktami a presvedčivými závermi z vedeckých pozorovaní. Kroky, ktoré podporujú účinnosť CBD, podnikla i samotné Európska únia. Príkladom je schválenie CBD ako liečiva na príznaky roztrúsenej sklerózy Európskou liekovou agentúrou.

V prípade roztrúsenej sklerózy svoje skúsenosti zdieľa i populárny vloger Jakub Vanek. S diagnózou roztrúsenej sklerózy sa musel vyrovnať už vo svojich 24 rokoch a dnes zdieľa svoje skúsenosti s CBD a jeho vplyvmi na ochorenie. Popisuje zlepšenie po fyzickej i psychickej stránke. Momentálne sa najviac v legalizácii CBD na Slovensku angažuje strana SaS, ktorá sa dlhodobo snažila o novelu zákona a odstránenie CBD zo zoznamu omamných látok, na ktorý bol v roku 2011 nezmyselne zaradený.

Aká je situácia momentálne?

Novela, ktorú pripravilo Ministerstvo zdravotníctva, bola schválená a do platnosti by podľa doterajších informácií mala vstúpiť už 1. marca v roku 2021. Veľkú úlohu pri schvaľovaní mal i fakt, že Slovensko v tej dobe bolo posledným štátom Európskej únie, ktorý k tomuto kroku nepristúpili. Už i na území Slovenskej republiky bude možné zaobstarať si masti, výživové doplnky alebo kozmetické produkty, v ktorých sa bude nachádzať CBD.

Je nutné tiež poznamenať, že týmto krokom sa zjednoduší distribúcia i predaj. Rovnako sa

zjednoduší i dovoz produktov zo zahraničia, ktorých súčasťou je CBD. Doteraz množstvo pacientov, ktorí využívali CBD olej pristupovalo k dovozu zo zahraničia, ktorý však súvisel s rizikom obvinenia a trestného stíhania. Po schválení novely už nebude potrebné obávať sa trestných postihov.

CBD a názory lekárov

Podľa MUDr. Ľubomíra Okrúhlicu je jasné, že využitie CBD bude na území Slovenskej republiky tkvieť len v oblastiach medicíny a kozmetiky. Je dokázané mnohými vedeckými štúdiami, že pomáha pri duševných poruchách, depresií i celom zástupe ďalších diagnóz. Podľa detskej neurologičky Zuzany Stanovičovej už teraz existujú rodičia, ktorí vyhľadávajú produkty CBD a podľa ich slov dochádza k zlepšeniu zdravotného stavu u detí i znížení frekvencie epileptických záchvatov.