Skip to main content

CBD vo svete

CBD patrí momentálne medzi prostriedok, ktorý je mimoriadne vyhľadávaný v oblasti podpory fyzického i psychického zdravia. Už v roku 2017 boli pomaly uvádzané na trh potraviny, ktoré sa vyznačovali obsahom CBD. Toto množstvo však bolo mimoriadne mizivé. Po veľmi dlhý čas bolo CBD zatienené účinkami príbuznej chemickej látky s názvom THC, ktorá sa na rozdiel od CBD vyznačuje psychotropnými účinkami. Veda však pokročila a dôkazy odkazujúce na pozitívne účinky CBD na ľudský organizmus boli stále viditeľnejšie a masovo sa šírili. Dnes začína byť CBD postupne dostupné vo všetkých krajinách. Minimálne všetky krajiny Európskej únie pristúpili k legalizácii CBD.

Legislatíva vo svete

S legalizáciou CBD v Kanade sa začalo už v roku 2018, kedy sa táto látka stala dostupnou pre rekreačné a lekárske účely. Od roku 2019 je však možné produkty s obsahom CBD kúpiť len u autorizovaných predajcov, ktorí majú povolenie na predaj týchto produktov. Týmto krokom sa zamedzil prístup k produktom s obsahom CBD širokej verejnosti a sú dostupné predovšetkým pre pacientov, ktorým pomáhajú zlepšiť zdravotný stav a vyrovnať sa s náročnými fyzickými i psychickými ochoreniami.

CBD je rovnako legálne i v Austrálii. Produkty sú dostupné predovšetkým na lekársky predpis a nemali by obsahovať viac ako 2% ostatných kanabinoidov (vrátane THC). Zároveň však Austrália v roku 2020 pristúpila k návrhu, ktorý by mal sprístupniť užívanie CBD širšej verejnosti. CBD by však podľa tohto návrhu malo byť stále prístupné predovšetkým prostredníctvom lekární. Tieto produkty by boli dostupné užívateľom starším ako 18 rokov a povolená denná dávka by bola stanovená na 60 mg na jeden deň. Rovnako ako v prípade lekárskeho predpisu, i pre bežných užívateľov by mali byť dostupné produkty, ktoré obsahujú maximálne 2% ostatných kanabinoidov a THC.

Podobne je nastavená i situácia vo Švajčiarsku. Napriek tomu, že konzumácia THC je stále zakázaná, produkty s obsahom THC menším ako 1% sa môžu voľne predávať a je možné s nimi i obchodovať.

V USA je situácia s CBD trochu odlišná. Povolený je predaj kozmetických produktov, v ktorých sa nachádza CBD. Zároveň je však potrebné splniť požiadavku, aby extrakt CBD pridávajúci sa do kozmetiky nesmie obsahovať viac ako 0,3% ostatných kanabinoidov vrátane THC. CBD sa však nesmie pridávať do vitamínových doplnkov alebo do potravín. CBD nie je v USA vedené a schválené ako liek na predpis alebo doplnok výživy. Práve v prípade USA sa často vynára mylná predstava, ktorá stavia legalizáciu lekárskej marihuany s legalizáciou CBD na rovnakú úroveň.

Zároveň je však potrebné podotknúť, že až 16 štátov USA prijalo zákony, ktoré umožňujú užívať produkty s obsahom CBD na výslovné odporúčanie lekára. Táto situácia sa týka určitých zdravotných stavov, v prípade ktorých existujú overené informácie o tom, že CBD naozaj prispieva k ich zlepšeniu a dlhodobo lepšiemu zdravotnému stavu.

CBD v Európskej únii

Európska únia postupne začala s legalizáciou CBD, ktorá sa dotkla všetkých členských štátov. Úplne prvým štátom Európskej únie, ktorý legalizoval CBD a zároveň umožnil jeho voľný maloobchodný predaj, bolo Bulharsko. Bulharsko pristúpilo k tomuto kroku v roku 2020, a to i napriek prebiehajúcim diskusiám ohľadne účinkov CBD. Okrem toho, že Bulharsko produkty s CBD povolilo, zároveň neurčilo, aké percento ostatných kanabinoidov by sa malo v produktoch nachádzať. Nie je stanovený ani minimálny obsah THC.

Momentálne je CBD schválené ako súčasť kozmetických a medicínskych produktov vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Posledným štátom, ktorý zaraďoval CBD na zoznam omamných látok, bolo Slovensko. To zaradilo CBD na zoznam týchto látok už v roku 2011. Situácia sa zmenila až v decembri roku 2020, kedy bolo CBD z tohto zoznamu odstránené a dáva možnosť i slovenským pacientom kúpiť si ho legálne a bez strachu z právnych postihov.

Je však samozrejmosťou, že Európska únia pristupuje k produktom s obsahom CBD opatrne. Od produktov, ktoré sú určené na Európsky trh sa vyžadujú prísne bezpečnostné testy. Tie majú zabezpečiť, že produkty budú kvalitné a je možné ich využívať bez strachu. V roku 2020 dokonca Európska komisia dospela k záveru, že CBD by nemalo byť považované za drogu, ale za potravinu.

Najznámejšie značky, ktoré produkujú CBD produkty

Na svete sa dnes pohybuje množstvo značiek, ktoré poskytujú svojim užívateľom kvalitné produkty. Medzi najobľúbenejšie a najznámejšie jednoznačne patria:

  • Holmes Organics - využíva produkty pestované v USA a neobsahuje THC
  • NuLeaf Naturals – využíva produkty pestované v USA zo štátu Colorado
  • Zatural – využíva organicky pestované produkty z USA a neobsahuje THC
  • Charlotte’s Web – obsahuje menej ako 0,3% THC a využíva produkty pestované v štáte Colorado
  • Veritas Farms - využíva produkty pestované v USA, Colorado
  • Lazarus Naturals - využíva produkty pestované v USA, Oregon
  • Absolute Nature - využíva produkty pestované v USA
  • Ojai Energetics – neobsahuje žiadne syntetické prídavné látky
  • 4 Corners – producent oleja, ktorý obsahuje až 60% CBD

Pestovanie konope je na rozdiel od marihuany legálne už od roku 2009. Technické konope sa od marihuany líši predovšetkým obsahom THC – podľa niektorých zdrojov sa ho v rastlinách marihuany nachádza až 20%, kým v technickom konope tento obsah často obsah klesá i pod 0,2%. Na Slovensku patrí medzi známych pestovateľov konope napríklad značka Cannature, ktorej začiatky siahajú až do roku 2014.